Náš Mystery shopping

Preverí Váš personál

Vyskúšajte naše služby

Mystery shoppingu

Čo Vám o nás

Prezradíme

Náš Blog

Pre Vás

Referencie

Naše hodnotenia

Kariéra

Kontakt

Mystery shopping (tajný nákup) je jedným z najefektívnejších marketingových nástrojov. Ide o kvalitatívny prieskum trhu, ktorý do detailu preverí a ohodnotí kvalitu služieb a obsluhy zákazníkov v sledovanej prevádzke.

História Mystery shoppingu
Celý text +

História Mystery shoppingu

Mystery shopping „uzrel svetlo sveta“ už v roku 1940, kedy sa začal využívať predovšetkým v bankách a obchodoch, aby tak zamestnávatelia mali možnosť posúdiť integritu svojich zamestnancov. Sami mystery shopperi sa vydávali za zamestnancov ...
Prečo Mystery shopping ?
Celý text +

Prečo Mystery shopping ?

Mystery shopping je najrýchlejší a zároveň najefektívnejší marketingový nástroj Podľa štúdie, ktorú vykonala spoločnosť American Express na prelome rokov 2011 a 2012 v USA a v Európe je obrat prevádzok, v ktorých sú zákazníkom poskytnuté prvotriedne služby (vrátane napr. prívetivého správania zo strany zamestnancov) až o 20% vyššie...
Štatistiky Mystery Shoppingu
Celý text +

Štatistiky Mystery Shoppingu

Príčinou jeho narastajúcej popularity je fakt, že ho môžeme zaradiť medzi tie najúčinnejšie spôsoby, ako si otestovať kvalitu služieb, ktoré poskytujú vaši zamestnanci zákazníkom navštevujúcim váš obchod/prevádzku...

Príčinou jeho narastajúcej popularity je fakt, že ho môžeme zaradiť medzi tie najúčinnejšie spôsoby, ako si otestovať kvalitu služieb, ktoré poskytujú vaši zamestnanci zákazníkom navštevujúcim váš obchod/prevádzku. Prioritou je poskytnúť Vám objektívny pohľad na kvalitu Vašej prevádzky očami bežného zákazníka, ktorý do nej zavíta a vďaka tomu máte následne možnosť odstrániť nedostatky, ktoré sa v nej nachádzajú. Výsledkom sú potom kvalitnejšie služby, spokojnejší zákazníci a v konečnom dôsledku vyššie zisky vo vašej firme.


Okrem prieskumu a hodnotenia vášho personálu vám Mystery shopping dokáže ponúknuť porovnanie s benchmarkom konkurenčných prevádzok v rámci vašej oblasti podnikania.


Mystery shopping sa najčastejšie využíva v prevádzkach, akými sú maloobchody, hotely či reštaurácie, no prakticky je možné využiť ho kdekoľvek, kde dochádza ku kontaktu so zákazníkmi.


Mystery shopper je prieskumník, resp. fiktívny nakupujúci, ktorý vystupuje ako normálny zákazník. Jeho úlohou je návšteva sledovanej prevádzky, prípadne nákup ponúkaného tovaru a služieb, pri dodržiavaní presne definovaných podmienok.


Mystery shopping v piatich bodoch alebo čo je predmetom skúmania počas tajného nákupu:

 
  • Stav a aktivita zamestnancov po príchode do predajne (reakcia na nového zákazníka)

  • Prístup k zákazníkovi (napr.: privítanie, pozdrav, ochota)

  • Komunikačné a predajné schopnosti personálu (napr.: úroveň komunikácie, odborné znalosti)

  • Exteriér a interiér prevádzky

  • Dodržiavanie noriem spoločnosti

 

   

Na akom princípe funguje Mystery shopping.

1. stretnutie a zisťovanie požiadaviek a potrieb klienta

2. dizajnovanie a plánovanie projektov šitých na mieru

3. preverenie, edukácia a kontrola Vašeho personálu

© 2015 Všetky práva vyhradené.
TOP